G40 AFDICHTINGSMIDDEL MICROLEKKEN

Vult scheuren en microlekken op ontoegankelijke locaties van verwarmingsinstallaties.
Functie

– Antilekvloeistof voor het opvullen van ontoegankelijke spleten en microlekken in centraleverwarmingsinstallaties met warm water (verwarmingsketels, radiatoren,…).
– Hierbij moet er een temperatuur van 80°C op verwarmingsketelniveau aangehouden worden (niet geschikt voor verwarmingsketels op stoom of op lage temperatuur).
– Efficiënt en duurzaam enkel op metalen elementen. Compatibel met plastic materialen (PER, PVCC, ..) maar is niet efficiënt.
– Verwijdert eveneens de poreusheid van de leidingen en de metalen aansluitingen zonder demontage van elementen.
– Niet geschikt voor warmtepompsystemen.

Voordelen

– De elementen hoeven niet te worden gedemonteerd.
– Compatibel met andere producten van het HVAC GEB-assortiment.

Technische kenmerken

– Uitzicht : Zwarte dikvloeibare vloeistof.

– Compatibiliteit met andere bestanddelen : Volledig in water oplosbaar. Compatibel met antivries op basis van monopropyleenglycol type glycol (Ze mogen niet tegelijkertijd ingebracht worden) en de producten van het HVAC GEB gamma.
– Compatibiliteit met de materialen : Inert voor de materialen waaruit de installaties bestaan (gietijzer, staal, aluminium, koper, PVCC, PER,…).
– Compatibiliteit met het materiaal : Verstopt de circulatiesystemen niet. Mag gebruikt worden op vloerverwarming om de microlekken te vullen ter hoogte van de metalen verbindingen. Tast de nippelvoegen van de radiatoren niet aan.

Verbruik : 1 tot 2 liter voor 100 liter.

Lijst met componenten
Goedkeuringen en certificaten
Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding : 
Het is aangeraden om, indien noodzakelijk, het slib van de installatie te verwijderen om daarna een schoon circuit te behandelen.
De verwarmingsketel (en de circulatiepomp) uitschakelen.
Het volume van de installatie legen dat overeenkomt met het bij te vullen productvolume (ter hoogte van de verwarmingsketel of op een laag onderdeel van de installatie).

 

Gebruiksaanwijzing : 
Het product inbrengen met naleving van de dosering, via een hoog onderdeel van de installatie (aftapklep van een radiator bijvoorbeeld) of met geschikt materiaal. Merken we op dat het product met water verdund kan worden, 50/50 bijvoorbeeld, om gemakkelijker binnen te dringen (rekening houden met de verdunning in de dosering).
Water aanvullen om de werkingsdruk te bereiken.
De installatie opnieuw aanzetten.
De circulatiepomp gedurende minstens 30 minuten doen draaien om de oplossing goed homogeen te maken.
De radiatoren goed ontluchten om alle lucht te verwijderen.
De verwarmingsketel op 80°C laten werken gedurende 2 tot 3 uur (zonder opborreling).
Het product in de installatie laten, eventuele latere microlekken worden onmiddellijk gedicht. Uw installatie kan opnieuw normaal werken.
We raden u aan om de informatie van deze behandeling (naam van het product, datum,…) te noteren.

Waarschuwing

Gevaarlijk – volg de veiligheidsinstructies op.

Dokumentation
Video de presentatie
ajax-loader