G30 ONTSLIJKER

Verwijdert slijk uit verwarmingsinstallaties en vloerverwarming.
Functie

– Toepasbaar op installaties zoals verwarmingsketels en radiatoren, koude zones, bij algengroei, enz.

– Kan ook worden gebruikt vóór de inbedrijfstelling van een nieuwe installatie om resten (metaalspaanders, fluxresten, koord, enz.) te verwijderen.

– Bevat een biocide om algen en bacterieel slib te behandelen tijdens de slibverwijdering.

– Toepasbaar op installaties in CPVC, PER, staal, aluminium, gietijzer, gietijzer/aluminium, gegalvaniseerd staal, koper, messing en/of RVS. Niet corrosief voor metalen.

Voordelen

– Herstelt de prestaties van de installaties.

– Compatibel met andere producten van het HVAC GEB-assortiment.

– Gebruiksklaar – 1 l is voldoende om een installatie van 100 l te behandelen.

Technische kenmerken

– Uitzicht : Kleurloze vloeistof.

– Compatibiliteit met andere producten : Compatibel met het geheel van de producten van het HVAC GEB-gamma.

Lijst met componenten

Gebruik volgens de biocide reglementering: TP02.
Bevat : 5% of meer maar minder dan 15% fosfaten, minder dan 5% fosfonaten, conserveringsmiddelen.

Goedkeuringen en certificaten
Gebruiksaanwijzing

Zonder slibafvoerpomp: (aanbevolen bij installaties met hoog slibgehalte)

Voorbereiding :

Schakel de verwarmingsketel (en de circulatiepomp) uit. Het verdient de voorkeur om een slibafvoerpomp te gebruiken als de installatie ook voor vloerverwarming dient. (Het slib heeft de neiging zich te concentreren op het vloerverwarmingscircuit, vooral in het onderste deel van de installatie. Hierdoor bestaat er een risico op verstopping). Open de kranen van alle radiators. Tap een volume van de installatie af dat gelijk is aan het volume van het in te brengen product (ter hoogte van de verwarmingsketel of op een lager deel van de installatie).

 

Gebruiksaanwijzing :

Breng de juiste dosis van het product in via een hoger gelegen deel van de installatie (bijvoorbeeld radiatorontluchter) of met geschikte apparatuur (bijvoorbeeld een injectiepomp). Vul het water weer bij om de bedrijfsdruk te herstellen. Start de installatie opnieuw. Ontlucht de radiatoren grondig om alle lucht te verwijderen. Stel de ketelthermostaat in op minimaal 50°C en neem de installatie gedurende 48 uur in bedrijf. Bij installaties met een hoog slibgehalte kan de behandeling tot 5 dagen duren (altijd bij een temperatuur van minimaal 50°C). Stop de ketel en tap het circuit af (verdeelstukken en kleppen zo ver mogelijk open) ofwel bij de ketel of via een klep in het onderste deel van de installatie. Spoel goed om alle slib te verwijderen. Reinig indien nodig de koppen van de thermostaatkranen. Vul het circuit met water. Wij adviseren u om tegelijkertijd G10 INHIBITOR of G11 MULTIFUNCTIONELE REMMER te gebruiken om de installatie te beschermen. Start de installatie opnieuw. Ontlucht de radiatoren grondig om alle lucht te verwijderen. Uw installatie is schoon en kan weer normaal functioneren. Wij adviseren u om de gegevens met betrekking tot deze behandeling (productnaam, datum, enz.) te noteren.

 

Met slibafvoerpomp: (aanbevolen bij installaties met hoog slibgehalte)

Voorbereiding :

Schakel de verwarmingsketel (en de circulatiepomp) uit. Isoleer de verwarmingsketel indien mogelijk. Als de installatie ook voor vloerverwarming dient, isoleer dan het vloerverwarmingscircuit en behandel deze afzonderlijk. Open de kranen van alle radiators. Sluit de slibafvoerpomp aan op de installatie of een deel van de installatie.

 

Gebruiksaanwijzing :

Laat de pomp gedurende 15 minuten draaien en laat zoveel mogelijk water uit de installatie lopen wanneer de installatie volledig door slib is verontreinigd (onderste deel van de radiator koud of verwarming die helemaal niet meer werkt, water met hoog slibgehalte, enz.). Vul de installatie met schoon water. Breng het product met behulp van de pomp in de installatie (1 liter voor 100 liter verwarmingswater) en laat de pomp minimaal 1 uur draaien. U kunt ook een slibafvoerpomp gebruiken om aan slechts één element te werken (een lus, een onderdeel, een radiator, enz.). Reken in dit geval 15 minuten per element. Ledig de installatie met behulp van de pomp en laat zoveel mogelijk water lopen. Reinig indien nodig de koppen van de thermostaatkranen. Vul het circuit met water. Wij adviseren u om tegelijkertijd G10 INHIBITOR of G11 MULTIFUNCTIONELE REMMER te gebruiken om de installatie te beschermen. Start de installatie opnieuw. Ontlucht de radiatoren grondig om alle lucht te verwijderen. Uw installatie is schoon en kan weer normaal functioneren. Wij adviseren u om de gegevens met betrekking tot deze behandeling (productnaam, datum, enz.) te noteren.

 

 

Waarschuwing

Gevaarlijk – volg de veiligheidsinstructies op.

WEES VOORZICHTIG BIJ HET GEBRUIK VAN BIOCIDEN. LEES VÓÓR GEBRUIK EERST HET ETIKET EN DE PRODUCTINFORMATIE.

Video de presentatie

Ontdek ook

ajax-loader